Varmt vand fra Solen... (3 x U20 vakuumrør solpaneler)


Aldrig har vi haft så meget varmt vand, som efter vi gik over til solenergi.

Havde jeg dog bare vidst, at det var så nemt og så effektivt, så var solfangerne blevet installeret for lang tid siden !!
Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er flere, der gør det. Anlægget kører bare så fint og over al forventning. Fyret har været slukket lige siden.

Tak til www.varmtvandfrasolen.dk for fin service og god rådgivning.

Inden selve montagen af solfangerne var der lige nogle småopgaver på den flade del af taget, der skulle klares.
(Den flade del af taget har en hældning på ca. 20 grader)


Først var der lige et gammelt ovenlysvindue som blev nedlagt:

  og lukket til:

 


Der blev grundet med ICOPAL grunder:

 

og ICOPAL undertap sømmes på:

 


Øverste lag ICOPAL P500 svejses på i baner ovenpå underpap:

 

hvorefter der blev bedre plads til solfangerne:

 


Der var også lige en tagudluftningsstuds, som skulle flyttes:

 

hen til et sted, hvor den ikke ville skygge for solfangerne

 


Bøjlen som skal holde solfangerne monteres:

 

Jeg vælger at benytte den gamle udtjente skorsten som installationskanal:

 


og vælger undervejs at pille skorstenen helt ned:

 

- helt ned, da den ikke skal bruges mere...:

 


Vi får båret de tre U20 solpaneler fra vvfs.dk op. Det første monteres:

 

- og resten, ligeledes på bøjlen. Hældningen bliver ca. 30 gr.

 


Det for-isolerede dobbeltrør trækkes ned gennem skorstenskanalen:

 

- monteres og isoleres grundigt:

 


Mere grundig isolering...:

 

Og det færdige resultat på taget med de tre U20 paneler ses:

 


Bemærk lige hvordan den gamle skorstensstuds indgår naturligt i helheden:

 

Nede i kælderen blev der banket hul til den gamle skorstenskanal hvor dobbeltrøret oppe fra taget blev trukket ud:

 


Pumpestationen og ekspansionsbeholderen monteres på væggen:

 

Rørene monteres og føres videre ned til spiralen i varmtvandbeholderen:

 


Alle rør efterisoleres grundigt og solvarmevæsken fyldes på om aftenen:

 

Selv om solen var ved at gå ned, fik vi den første varme ned, da vi tændte for anlæget:

 


Dagen efter væltede det ned med energi og solvarme til varmtvandsbeholderen:

 

Vi har aldrig haft varmere vand, efter vi gik over til solenergi:

 
 
Vi modtog solpaneler, rør, isolering og diverse fittings om torsdagen. - Mandag aften kunne vi allerede fylde solvarmevæsken på, og slukke for fyret derefter. Nu har vi rigeligt med varmt vand i huset - varmere end vi nogensinde har haft det med fyret kørende.

Vi når ofte op på en beholdertemperatur på over 70-80 grader, hvorfor vi nu har måttet blande koldt vand i vores varmtvand, for ikke at skolde os, når vi tænder for den varme hane.


Systemet er konfigureret således:

* Cirkulationspumpen starter når temperaturdifferencen på solpaneler og beholderudgang er over 6 grader C.

* Jo større temperaturdifference, jo højere pumpehastighed.

* Vi kører med et tryk på ca. 2,5 bar (kold tilstand)

* Systemet stopper varmeproduktionen når beholderudgang kommer op på 65 grader C.

* Systemet "vender" solvarmevæsken, når solpaneler kommer op på 120 grader C, hvorved
   solfangerne køles ned til den temperatur i bunden af varmtvandsbeholderen. Dette sker
   typisk hvert 10. minut på en varm sommerdag. Herved stiger beholdertemperaturen gradvist
   i løbet af eftermiddagen og kan nå op på over 80 grader.

* Anlægget stopper (går i dvale) når enten beholdertemperaturen kommer op på 95 grader C, eller
   når solfangeren kommer op på 140 grader C eller derover... Væsken og paneler kan sagtens klare de
   høje temperaturer, hvis dette skulle ske.

Som sagt; jeg kan kun anbefale, at man udnytter de mange sydvendte tagflader til varmt vand fra solen...

Gør som os - SLUK FOR FYRET -